PIAGAM PELANGGAN KMNS


Kami, warga KMNS, dengan penuh tekad dan iltizam berjanji akan :-

1.7.1. Menyediakan pelajar yang berkualti untuk mengisi program pertama dalam bidang sains dan perakaunan di IPT.

1.7.2. Memberi peluang yang sama kepada setiap pelajar untuk mendapat pendidikan yang berkualiti.

1.7.3. Menyediakan staf terlatih yang berdedikasi, berakauntabiliti, berdisiplin, produktif dan inovatif.

1.7.4. Memastikan kemudahan peralatan, bahan pengajaran dan sumber rujukan yang berkualiti disediakan.

1.7.5. Memastikan suasana yang harmoni dan kondusif melalui penyediaan pelbagai kemudahan dan perkhidmatan kebajikan.Make your own free website on Tripod.com